Begroting 2019

1. Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 t/m VJN

Begroting
2018 na NJN

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

1

Groen, Waterrijk en Schoon

146.781

197.291

183.613

183.443

190.511

194.420

132.484

2

Bereikbaar en Verbonden

293.039

260.621

251.154

276.980

264.432

277.589

284.846

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

62.954

115.728

103.141

118.929

94.609

64.052

55.228

4

Bestuur en Samenleving

26.125

28.968

28.272

27.310

25.064

23.968

23.711

-

Overzichten en Middelen

1.569

7.540

7.574

4.971

12.178

18.931

26.639

-

Overhead

84.954

91.094

87.452

93.573

92.520

91.802

90.719

-

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

-

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

615.423

701.241

661.206

705.207

679.315

670.762

613.628

Baten

1

Groen, Waterrijk en Schoon

29.822

53.702

67.098

35.976

30.257

28.506

20.874

2

Bereikbaar en Verbonden

7.417

20.592

17.523

21.502

7.653

6.755

6.290

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

8.872

971

1.546

774

427

347

0

4

Bestuur en Samenleving

1.050

436

216

386

386

386

323

-

Overzichten en Middelen

601.201

600.386

610.294

617.856

621.874

624.183

633.404

-

Overhead

4.998

2.204

2.354

2.227

2.227

2.227

2.227

Totaal baten

653.361

678.292

699.032

678.720

662.824

662.404

663.117

Totaal saldo baten en lasten

-37.938

22.950

-37.826

26.486

16.491

8.359

-49.489

Toevoeging reserves

1

Groen, Waterrijk en Schoon

46.510

31.988

56.228

123.884

10.443

8.884

6.404

2

Bereikbaar en Verbonden

154.550

49.940

54.977

48.193

33.934

11.700

11.305

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

52.141

28.958

39.457

21.716

12.791

2.600

1.200

4

Bestuur en Samenleving

7.276

0

89

0

0

0

0

-

Overzichten en Middelen

131.105

89.615

97.399

146.288

82.694

78.662

75.492

-

Bedrijfsvoering

361

80

342

0

0

0

0

Totaal toevoeging reserves

391.943

200.581

248.493

340.080

139.863

101.847

94.401

Onttrekking reserves

1

Groen, Waterrijk en Schoon

31.317

56.571

52.778

152.284

65.564

70.984

13.853

2

Bereikbaar en Verbonden

245.528

32.901

28.417

15.373

9.387

2.195

7.865

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

21.040

58.890

53.661

37.731

31.579

8.729

2.060

4

Bestuur en Samenleving

96

2.750

3.510

1.615

648

79

0

-

Overzichten en Middelen

85.154

71.772

71.762

159.315

49.025

28.169

21.135

-

Bedrijfsvoering

1.057

647

538

250

150

50

0

Totaal onttrekking reserves

384.192

223.530

210.667

366.567

156.353

110.206

44.912

Resultaat

-30.188

0

0

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie bedragen
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Provinciefonds

276.284

276.302

278.611

287.832

Dividend

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo van de financieringsfunctie

0

0

0

0

Lokale heffingen

340.050

344.050

344.050

344.050

Overige algemene dekkingsmiddelen

522

522

522

522

Totaal

617.856

621.874

624.183

633.404