Begroting 2019

Paragraaf Subsidies

Inleiding

In deze paragraaf staan de budgettaire grenzen voor de subsidieverstrekking vermeld, zoals die door Provinciale Staten worden vastgesteld.