Begroting 2019

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Wat mag het kosten?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na VJN

Begroting 2018 na NJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Lasten

62.954

115.728

103.141

118.929

94.609

64.052

55.228

Baten

8.872

971

1.546

774

427

347

0

Totaal saldo baten en lasten

54.082

114.757

101.595

118.155

94.182

63.705

55.228

Toevoeging aan reserve

52.141

28.958

39.457

21.716

12.791

2.600

1.200

Onttrekking aan reserve

21.040

58.890

53.661

37.731

31.579

8.729

2.060

Subtotaal reserves

31.101

-29.932

-14.203

-16.015

-18.789

-6.129

-860

Resultaat

85.183

84.825

87.392

102.140

75.393

57.576

54.368