Begroting 2019

4. Uiteenzetting financiële positie II

Algemene reserves

Algemene reserves

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2017

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2018

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2022

Algemene reserve

68.563

73.514

61.296

80.780

73.684

74.613

79.851

79.444

45.518

113.777

77.258

28.169

162.866

73.322

21.135

215.053

Totaal

68.563

73.514

61.296

80.780

73.684

74.613

79.851

79.444

45.518

113.777

77.258

28.169

162.866

73.322

21.135

215.053

Beklemdheid Algemene reserve

Onderwerp

Saldo reserve 2019

Juridisch verplicht 2019

Bestuurlijk verplicht 2019

Niet verplicht 2019

Algemene reserve

79.851

0

30.000

49.851

Totaal reserves

79.851

0

30.000

49.851

In het financieel beeld wordt een toelichting gegeven op ontwikkeling van de algemene reserve.

Toelichting Algemene reserve

Onderwerp:

Algemene reserve

Inhoud en doel

Het opvangen van risico's en tegenvallers.

De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

Functie

Buffer

Voeding

Risico reserveringen, historisch gerealiseerde rekeningresultaten

Besluitvorming/instellingsjaar

Niet van toepassing.

Looptijd

9999

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemdheid

Minimaal aan te houden weerstandsvermogen : € 30 mln

Toelichting omvang

Niet van toepassing.