Begroting 2019

4. Uiteenzetting financiële positie II

Details

Toevoegingen & onttrekkingen per programma reserve

Algemene reserve

Details

(bedragen in miljoenen)

Programmareserve 1

Details

(bedragen in miljoenen)

Programmareserve 2

Details

(bedragen in miljoenen)

Programmareserve 3

Details

(bedragen in miljoenen)

Programmareserve 4

Details

(bedragen in miljoenen)

Programmareserve 5

Details

(bedragen in miljoenen)