Begroting 2019

4. Uiteenzetting financiële positie II

Programmareserve 3

Terug

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

(bedragen × € 1.000)

Meerjarenplan Bodemsanering

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 38.578€ 36.210€ 33.312€ 32.812

Greendeal Zonnepanelen-asbest

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 371€ 71€ 71€ 71

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 13.199€ 10.570€ 5.582€ 3.242

Bedrijventerreinen

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 5.585€ 5.085€ 4.283€ 3.898

Mitigatie/Energie

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 1.141€ 1.841€ 497€ 497

Alt.locatie Hoeksche Waard

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Overcommittering OP-West

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 4.705€ 3.305€ 3.305€ 3.305

Interreg-cofinanciering EFRO

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 10.226€ 5.726€ 1.226€ 1.226

InnovationQuarter

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 4.700€ 4.700€ 4.700€ 4.700

IRP Goeree-Overflakkee

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 275€ 175€ 75€ 75

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 1.938€ 1.438€ 938€ 438

Regionale netwerken topsectoren

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 2.175€ 1.315€ 1.073€ 1.073

Risicoreserve Energiefonds

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 18.125€ 27.250€ 31.250€ 31.250

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 10.295€ 4.595€ 1.595€ 1.595

Versterking economie

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 13.471€ 7.433€ 2.250€ -1.133

Implementatie Omgevingswet

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 3.098€ 1.598€ 0€ 0

Opstellen integrale onderzoeksagenda

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 284€ 280€ 0€ 0

Regionale gebiedsgerichte projecten

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 3.540€ 2.196€ 1.618€ 1.618

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 113€ 113€ 113€ 113

Zuidelijke Randstad

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 219€ 149€ 79€ 0

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 422€ 845€ 1.011€ 0

Risicoreserve RegMed XB

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 1.200€ 1.975€ 3.175€ 4.375

Risicoreserve Waste to Chemistry

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 3.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000

Programmareserve 3

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2017

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2018

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2022

Meerjarenplan Bodemsanering

40.598

3.941

5.960

38.578

4.091

6.459

36.210

3.591

6.489

33.312

0

500

32.812

0

710

32.102

Bedrijventerreinen

3.355

3.380

1.150

5.585

0

500

5.085

0

802

4.283

0

385

3.898

0

0

3.898

Alt.locatie Hoeksche Waard

9.000

0

9.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mitigatie/Energie

1.817

270

946

1.141

2.300

1.600

1.841

0

1.343

497

0

0

497

0

0

497

Overcommittering OP-West

3.485

1.220

0

4.705

0

1.400

3.305

0

0

3.305

0

0

3.305

0

0

3.305

Interreg-cofinanciering EFRO

14.226

0

4.000

10.226

0

4.500

5.726

0

4.500

1.226

0

0

1.226

0

0

1.226

Greendeal Zonnepanelen-asbest

871

0

500

371

0

300

71

0

0

71

0

0

71

0

0

71

InnovationQuarter

4.700

0

0

4.700

0

0

4.700

0

0

4.700

0

0

4.700

0

0

4.700

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

13.585

0

386

13.199

0

2.629

10.570

0

4.988

5.582

0

2.340

3.242

0

859

2.383

Regionale netwerken topsectoren

2.215

800

840

2.175

0

860

1.315

0

242

1.073

0

0

1.073

0

0

1.073

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

113

0

0

113

0

0

113

0

0

113

0

0

113

0

0

113

Risicoreserve Energiefonds

9.000

9.125

0

18.125

9.125

0

27.250

4.000

0

31.250

0

0

31.250

0

0

31.250

Versterking economie

26.651

3.400

16.580

13.471

0

6.038

7.433

0

5.183

2.250

0

3.383

-1.133

0

1.100

-2.233

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

8.049

6.400

4.154

10.295

0

5.700

4.595

0

3.000

1.595

0

0

1.595

0

0

1.595

Implementatie Omgevingswet

4.598

0

1.500

3.098

0

1.500

1.598

0

1.598

0

0

0

0

0

0

0

Opstellen integrale onderzoeksagenda

358

300

374

284

300

304

280

0

280

0

0

0

0

0

0

0

Regionale gebiedsgerichte projecten

7.000

0

3.460

3.540

200

1.545

2.196

0

578

1.618

0

0

1.618

0

0

1.618

Zuidelijke Randstad

180

89

50

219

0

70

149

0

70

79

0

79

0

0

0

0

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

0

422

0

422

2.700

2.278

845

2.600

2.434

1.011

0

1.011

0

0

0

0

Risicoreserve RegMed XB

0

1.200

0

1.200

1.200

425

1.975

1.200

0

3.175

1.200

0

4.375

1.200

0

5.575

Risicoreserve Waste to Chemistry

0

3.000

0

3.000

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

3.000

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

3.438

0

1.500

1.938

0

500

1.438

0

500

938

0

500

438

0

250

188

IRP Goeree-Overflakkee

525

0

250

275

0

100

175

0

100

75

0

0

75

0

0

75

Totaal

153.763

33.546

50.651

136.659

19.916

36.707

119.868

11.391

32.107

99.152

1.200

8.198

92.154

1.200

2.919

90.435

Beklemdheid reserves

Onderwerp

Saldo reserve 2019

Juridisch verplicht 2019

Bestuurlijk verplicht 2019

Niet verplicht 2019

Meerjarenplan Bodemsanering

36.210

0

36.210

0

Greendeal Zonnepanelen-asbest

71

0

71

0

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

10.570

0

10.570

0

Bedrijventerreinen

5.085

3.885

1.200

0

Mitigatie/Energie

1.841

1.000

343

497

Alt.locatie Hoeksche Waard

0

0

0

0

Overcommittering OP-West

3.305

0

0

3.305

Interreg-cofinanciering EFRO

5.726

1.434

3.066

1.225

InnovationQuarter

4.700

0

4.700

0

IRP Goeree-Overflakkee

175

0

100

75

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

1.438

1.438

0

0

Regionale netwerken topsectoren

1.315

295

1.020

0

Risicoreserve Energiefonds

27.250

0

27.250

0

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

4.595

0

4.595

0

Versterking economie

7.433

1.900

5.533

0

Implementatie Omgevingswet

1.598

0

1.599

0

Opstellen integrale onderzoeksagenda

280

0

280

0

Regionale gebiedsgerichte projecten

2.196

0

2.196

0

Duurz.expl.energiepotent.Zuidplasp.

113

0

113

0

Zuidelijke Randstad

149

0

149

0

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

845

0

845

0

Risicoreserve RegMed XB

1.975

0

1.975

0

Risicoreserve Waste to Chemistry

3.000

0

3.000

0

Totaal reserves

119.868

9.952

104.815

5.102

De detail informatie per reserve over inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen, beklemming en omvang is opgenomen in de toelichting op de programmareserves.