Begroting 2019

4. Uiteenzetting financiële positie II

Programmareserve 2

Terug

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

(bedragen × € 1.000)

Egalisatiereserve expl proj PZI

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 19.072€ 19.962€ 24.522€ 28.331

HOV Net Zuid-Holland Noord

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 5.377€ 0€ 0€ 0

Bereikbaarheid

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 17.052€ 25.802€ 26.202€ 30.163

1%-regeling Kunst

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 159€ 147€ 134€ 122

Mobiliteit

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 112.707€ 123.165€ 122.752€ 124.487

Risicoreserve Revolverend Verenfonds

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 3.800€ 5.000€ 5.000€ 5.000

Milieueisen openbaar vervoer

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 38.993€ 57.993€ 77.993€ 77.993

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 2.714€ 317€ 317€ 317

Programmareserve 2

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2017

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2018

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2022

Milieueisen openbaar vervoer

1.260

0

1.260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1%-regeling Kunst

172

0

13

159

0

13

147

0

13

134

0

13

122

0

0

122

Egalisatiereserve expl proj PZI

27.890

0

8.818

19.072

5.490

4.600

19.962

4.560

0

24.522

3.810

0

28.331

3.650

0

31.981

Bereikbaarheid

15.357

16.107

14.412

17.052

12.046

3.296

25.802

5.946

5.546

26.202

6.156

2.195

30.163

6.156

1.469

34.850

HOV Net Zuid-Holland Noord

5.377

0

0

5.377

0

5.377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mobiliteit

98.711

13.996

0

112.707

10.458

0

123.165

3.429

3.842

122.752

1.735

0

124.487

1.500

1.396

124.591

Risicoreserve Revolverend Verenfonds

2.600

1.200

0

3.800

1.200

0

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

18.340

20.653

0

38.993

19.000

0

57.993

20.000

0

77.993

0

0

77.993

0

5.000

72.993

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

5.883

0

3.168

2.714

0

2.398

317

0

0

317

0

0

317

0

0

317

Totaal

175.590

51.955

27.670

199.875

48.193

15.683

232.385

33.934

9.400

256.920

11.700

2.207

266.413

11.305

7.865

269.854

Beklemdheid reserves

Onderwerp

Saldo reserve 2019

Juridisch verplicht 2019

Bestuurlijk verplicht 2019

Niet verplicht 2019

Egalisatiereserve expl proj PZI

19.962

0

0

19.962

HOV Net Zuid-Holland Noord

0

Bereikbaarheid

25.802

0

21.179

4.623

1%-regeling Kunst

147

0

0

147

Mobiliteit

123.165

123.165

0

0

Risicoreserve Revolverend Verenfonds

5.000

0

5.000

0

Milieueisen openbaar vervoer

0

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

57.993

0

57.993

0

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

317

0

317

0

Totaal reserves

232.385

123.165

84.489

24.732

De detail informatie per reserve over inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen, beklemming en omvang is opgenomen in de toelichting op de programmareserves.