Begroting 2019

4. Uiteenzetting financiële positie II

Programmareserve 4

Terug

Programma 4 Bestuur en Samenleving

(bedragen × € 1.000)

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 7.407€ 4.057€ 3.107€ 3.057

Programmareserve 4

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2017

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2018

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2022

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

7.507

6.000

6.100

7.407

2.300

5.650

4.057

1.400

2.350

3.107

1.400

1.450

3.057

0

0

3.057

Totaal

7.507

6.000

6.100

7.407

2.300

5.650

4.057

1.400

2.350

3.107

1.400

1.450

3.057

0

0

3.057

Beklemdheid reserves

Onderwerp

Saldo reserve 2019

Juridisch verplicht 2019

Bestuurlijk verplicht 2019

Niet verplicht 2019

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

4.057

3.750

0

307

Totaal reserves

4.057

3.750

0

307

De detail informatie per reserve over inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen, beklemming en omvang is opgenomen in de toelichting op de programmareserves.