Begroting 2019

4. Uiteenzetting financiële positie II

Reserves Overzichten, Middelen en Overhead

Terug

Overzichten en Middelen

(bedragen × € 1.000)

Frictiekosten algemeen

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 327€ 257€ 257€ 257

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 1.592€ 109€ 0€ 314

Jonge ambtenaren

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 200€ 100€ 0€ 0

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 2.473€ 2.473€ 2.473€ 2.473

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 75.687€ 0€ 0€ 0

Kickstart

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 50€ 0€ 0€ 0

Alertheidsbudget

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 2.735€ 0€ 0€ 0

Strategische investeringen

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ -50€ -50€ -50€ -50

Reserve Vitaliteit

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 200€ 100€ 50€ 0

Begrotingssaldo 2024-2030

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 0€ 69.354€ 69.354€ 69.354

Reserves Overzichten, Middelen en Overhead

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2017

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2018

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2022

Groot onderhoud MJOP gebouwen

2.473

0

0

2.473

0

0

2.473

0

0

2.473

0

0

2.473

0

0

2.473

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

33.673

46.988

4.975

75.687

0

75.687

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alertheidsbudget

0

5.000

2.265

2.735

0

2.735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strategische investeringen

0

1.500

1.550

-50

0

0

-50

0

0

-50

0

0

-50

0

0

-50

Reserve Vitaliteit

0

261

61

200

0

100

100

0

50

50

0

50

0

0

0

0

Begrotingssaldo 2024-2030

0

0

0

0

69.354

0

69.354

0

0

69.354

0

0

69.354

0

0

69.354

Frictiekosten algemeen

420

0

93

327

0

70

257

0

0

257

0

0

257

0

0

257

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

1.234

358

0

1.592

0

1.483

109

0

109

0

314

0

314

2.170

0

2.484

Jonge ambtenaren

285

0

85

200

0

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

Kickstart

361

80

392

50

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

38.447

54.187

9.421

83.213

69.354

80.224

72.343

0

259

72.084

314

50

72.348

2.170

0

74.518

Beklemdheid reserves

Onderwerp

Saldo reserve 2019

Juridisch verplicht 2019

Bestuurlijk verplicht 2019

Niet verplicht 2019

Frictiekosten algemeen

257

0

0

257

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

109

0

0

109

Jonge ambtenaren

100

0

100

0

Groot onderhoud MJOP gebouwen

2.473

0

2.473

0

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

0

0

0

0

Kickstart

0

0

0

0

Alertheidsbudget

0

0

0

0

Strategische investeringen

-50

0

0

-50

Reserve Vitaliteit

100

0

100

0

Begrotingssaldo 2024-2030

69.354

0

69.354

0

Totaal reserves

72.343

0

72.027

316

De detail informatie per reserve over inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen, beklemming en omvang is opgenomen in de toelichting op de programmareserves.