Begroting 2019

4. Uiteenzetting financiële positie II

Programmareserve 1

Terug

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

(bedragen × € 1.000)

Frictiekosten RUD

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 1.147€ 647€ 0€ 0

Groene ambities

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 53.578€ 8.462€ 5.237€ 3.923

Decentralisatieakkoord natuur

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 64.077€ 0€ 0€ 0

Programmamanagement Kustontwikkeling

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 0€ 0€ 0€ 0

Zandmotor

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 1.365€ 982€ 698€ 514

Vlietland

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 342€ 260€ 178€ 114

Sanering glastuinbouw

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 244€ 0€ 0€ 0

Luchtkwaliteit (NSL)

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 2.276€ 1.899€ 1.479€ 1.479

IODS

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 5.840€ 1.016€ 1.016€ 1.016

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 10.146€ 9.646€ 9.146€ 8.646

Apparaatslasten DLG

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 465€ 318€ 170€ 170

Omgevingsveiligheid

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 5.987€ 12.251€ 10.264€ 10.264

Natuurcompensatie

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 1.351€ 1.314€ 1.278€ 1.242

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000

Milieuaspecten omgevingbeleid

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 519€ 235€ 0€ 0

Kosten/risico bestuursdwang OD's

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 421€ 421€ 421€ 421

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 10.780€ 11.275€ 6.678€ 4.421

Reserve Ontwikkelopgave natuur

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 84.107€ 74.701€ 47.159€ 25.370

NatuurNetwerk Nederland

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 0€ 87.161€ 73.839€ 39.825

Risicoreservering Grevelingen

Saldo perSaldo perSaldo perSaldo per
31-12-201831-12-201931-12-202031-12-2021
€ 0€ 5.000€ 5.000€ 5.000

Programmareserve 1

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2017

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2018

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2022

Groene ambities

71.475

6.971

24.867

53.578

959

46.076

8.462

4.939

8.164

5.237

4.928

6.241

3.923

3.838

2.578

5.183

Sanering glastuinbouw

2.335

0

2.091

244

0

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Luchtkwaliteit (NSL)

3.000

0

723

2.276

0

378

1.899

0

420

1.479

0

0

1.479

0

0

1.479

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

10.976

0

830

10.146

0

500

9.646

0

500

9.146

0

500

8.646

0

0

8.646

Vlietland

424

0

82

342

0

82

260

0

82

178

0

64

114

0

0

114

Decentralisatieakkoord natuur

67.054

0

2.977

64.077

0

64.077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apparaatslasten DLG

613

3.250

3.398

465

3.250

3.398

318

3.250

3.398

170

1.090

1.090

170

0

0

170

Natuurcompensatie

1.387

0

36

1.351

0

36

1.314

0

36

1.278

0

36

1.242

0

36

1.205

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

10.000

0

0

10.000

0

0

10.000

0

0

10.000

0

0

10.000

0

0

10.000

Milieuaspecten omgevingbeleid

1.469

0

950

519

0

285

235

0

235

0

0

0

0

0

0

0

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

9.840

1.601

662

10.780

1.216

720

11.275

0

4.598

6.678

0

2.257

4.421

0

213

4.208

Reserve Ontwikkelopgave natuur

53.896

37.150

6.939

84.107

11.278

20.684

74.701

4.138

31.680

47.159

2.590

24.379

25.370

1.199

8.101

18.468

NatuurNetwerk Nederland

0

0

0

0

94.667

7.505

87.161

1.367

14.689

73.839

1.367

35.380

39.825

1.367

2.066

39.126

Risicoreservering Grevelingen

0

0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

Kosten/risico bestuursdwang OD's

421

0

0

421

0

0

421

0

0

421

0

0

421

0

0

421

Omgevingsveiligheid

5.987

10.185

10.185

5.987

10.264

4.000

12.251

0

1.987

10.264

0

0

10.264

0

0

10.264

IODS

6.742

0

902

5.840

0

4.823

1.016

0

0

1.016

0

0

1.016

0

0

1.016

Programmamanagement Kustontwikkeling

321

0

321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zandmotor

1.429

321

384

1.365

0

384

982

0

284

698

0

184

514

0

0

514

Frictiekosten RUD

1.328

0

181

1.147

0

500

647

0

647

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

248.695

59.478

55.528

252.645

126.634

153.691

225.588

13.693

66.720

172.562

9.974

70.131

112.404

6.404

12.994

105.815

Beklemdheid reserves

Onderwerp

Saldo reserve 2019

Juridisch verplicht 2019

Bestuurlijk verplicht 2019

Niet verplicht 2019

Frictiekosten RUD

647

0

647

0

Groene ambities

8.462

2.831

5.631

0

Decentralisatieakkoord natuur

0

0

0

0

Programmamanagement Kustontwikkeling

0

0

0

0

Zandmotor

982

0

982

0

Vlietland

260

0

146

114

Sanering glastuinbouw

0

0

0

0

Luchtkwaliteit (NSL)

1.899

100

320

1.479

IODS

1.016

177

0

839

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

9.646

0

9.646

0

Apparaatslasten DLG

318

0

148

170

Omgevingsveiligheid

12.251

12.251

0

0

Natuurcompensatie

1.314

290

0

1.024

Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom

10.000

0

10.000

0

Milieuaspecten omgevingbeleid

235

43

0

192

Kosten/risico bestuursdwang OD's

421

0

0

421

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

11.275

2.918

8.357

0

Reserve Ontwikkelopgave natuur

74.701

353

74.348

0

NatuurNetwerk Nederland

87.161

0

87.161

0

Risicoreservering Grevelingen

5.000

0

5.000

0

Totaal reserves

225.588

18.963

202.386

4.239

De detail informatie per reserve over inhoud en doel, functie, voeding, instellingsjaar, looptijd, onttrekkingen en toevoegingen, beklemming en omvang is opgenomen in de toelichting op de programmareserves.